Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Uwaga Rodzice. Do piątku przedszkole sprawuje opiekę całodzienną nad dziećmi, którymi rodzice nie mogą się zaopiekować. Natomiast od poniedziałku 16 marca do 25 marca włącznie placówka będzie zamknięta. Dyrektor przedszkola.

O nas

Przeczytaj list

Witajcie! Nasze przedszkole to miejsce dla roześmianych przedszkolaków. Staramy się aby każdy dzień przynosił coś nowego, twórczego, atrakcyjnego. W naszej codziennej pracy dążymy do tego by powierzone nam pociechy twórcze, otwarte, pewne siebie, ale wrażliwe na potrzeby innych.

W naszym przedszkolu funkcjonują dwa oddziały:

  • Motylki - oddział dzieci 2,5-4 letnich
  • Elfy - oddział dzieci 5-6 letnich