Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Programy przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018-2019

KOCHAM PRZEDSZKOLE

autorzy:

  • Mirosława Anna Pleskot
  • Agnieszka Staszewska-Mieszek
  • Wydawnictwo WSiP