Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Pedagogizacja rodziców

Mamy partnerski stosunek do propozycji rodziców w podejmowaniu zadań w wszechstronnym wychowaniu dzieci, dlatego też rodzice naszych dzieci są i aktywnymi partnerami:

 • włączają się w organizowanie zajęć edukacyjnych,
 • biorą aktywny udział w imprezach przedszkolnych i środowiskowych,
 • uczestniczą w organizowanych tematycznych konkursach organizowanych przez przedszkole,
 • mają możliwość wzbogacania własnych wiadomości i umiejętności wychowawczych organizowanych na terenie przedszkola z udziałem specjalistów,
 • mają zdecydowany wpływ na jakość pracy przedszkola poprzez uczestnictwo w takich formach jak:
  • codzienne rozmowy indywidualne z nauczycielami,
  • udział w zebraniach grupowych dzieci połączonych z zajęciami,
  • pokazowymi dzieci, na których mogą obserwować swoje dziecko na tle rówieśników.

Działania rodziców na terenie domu wspieramy na bieżąco różnorodnymi materiałami edukacyjnymi w kąciku dla rodziców a także będziemy to czynić na naszej stronie internetowej.