Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Grupa Motylki

Tygodniowy plan zajęć:

 • Poniedziałek - mowa ojczysta + zabawy ruchowe
 • Wtorek – aktywność plastyczna + zajęcia umuzykalniające
 • Środa – mowa ojczysta + zabawy matematyczne
 • Czwartek – mowa ojczysta + zajęcia umuzykalniające
 • Piątek – zajęcia plastyczna

Tematy kompleksowe na miesiąc marzec

 • W MARCU JAK W GARNCU
 • PORZĄDKI W OGRODZIE
 • WITAJ WIOSNO!
 • ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU
 • WIELKANOC

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc marzec

 1. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych, zainteresowań książką,
 2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji,
 3. Rozbudzanie ciekawości badawczej,
 4. Rozwijanie pomysłowości dzieci,
 5. Rozszerzenie wiedzy nt. Zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia.
 6. Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania,
 7. Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie na przełomie zima/wiosna,
 8. Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczania, klasyfikacji, kontynuowania rytmów.
 9. Kształtowanie u dzieci umiejętności wnioskowania,
 10. Rozwijanie sprawności manualnych,
 11. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności poprzez dopasowywanie elementów
 12. Kształtowanie umiejętności budowania prostych wypowiedzi.
 13. Rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 14. Rozwijanie logicznego myślenia.
 15. Kształtowanie umiejętności analizy sylabowej.
 16. Rozwijanie umiejętności tanecznych.
 17. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
 18. Kształtowanie poczucia rytmu.
 19. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw części garderoby.
 20. Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 21. Utrwalenie wiedzy na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
 22. Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
 23. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania (4l.)
 24. Zapoznanie z etapami siania i sadzenia roślin.
 25. Kształtowanie postawy proekologicznej.
 26. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
 27. Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.
 28. Budowanie wiedzy nt. Pracy rolnika oraz życia w gospodarstwie wiejskim.
 29. Poszerzenie wiedzy nt. Zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
 30. Zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
 31. Wdrażanie do podtrzymywania tradycji wielkanocnych.

Zadania dla rodziców na miesiąc marzec

 • 08.03.21 prosimy o przyniesienie małych słoiczków
 • 10.03.21 prosimy o przyniesienie przez dzieci plastikowych kubeczków np. Po jogurcie.
 • 16.03.21 dzieci 3-letnie prosimy o przyniesienie kilku sztuk klamerek
 • 19.03.21 prosimy o ubranie dzieci na kolorowo- w ten dzień przywitamy Panią Wiosnę

Przewidywane osiągnięcia w miesiącu marzec

Dziecko:

 1. Czuje przynależność do grupy przedszkolnej,
 2. Zapamiętuje wierszyki i piosenki,
 3. Dzieli na sylaby krótkie wyrazy.
 4. Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 5. Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech (przeznaczenia, wielkości, koloru)
 6. Odtwarza układy ruchowe.
 7. Używa języka angielskiego podczas zabawy.
 8. Stara się być samodzielnym przedszkolakiem.
 9. Układa historyjki obrazkowe i je opowiada.
 10. Czerpie radość z zabaw ruchowych i tanecznych.
 11. Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.
 12. Interesuje się książką.
 13. Eksperymentuje i doświadcza.
 14. Zna pierwsze oznaki pory roku- wiosny.
 15. Zna i rozróżnia nazwy wiosennych kwiatów oraz ptaków powracających wiosną do Polski.
 16. Poznaje pracę rolnika w gospodarstwie wiejskim.
 17. Wie, gdzie mieszkają poszczególne zwierzęta hodowlane.
 18. Kształtuje postawę proekologiczną.
 19. Dba o swoje zdrowie poprzez zdrową dietę i ruch.
 20. Czerpie radość ze wspólnego sadzenia roślin i dbania o ogród przedszkolny.
 21. Poznaje i utrwala tradycje Świąt Wielkanocnych.

Piosenki

“Gdzie się chowa zima” sł. Maria Terlikowska, muz. A. Zygierewicz

Hej! Zgniewała się zima,
Że krokusy rosną.
Hej! Uciekła w Tatry
Przed zieloną wiosną.
Ref.: Biegnie do Nosala, 
Słońce ją przypala,
Siadła na Giewoncie,
Tam też piecze słońce.
Hej! Zielona dolina,
Ale góra biała.
Hej! Na Kasprowym Wierchu
Zima się schowała.
Ref.: Gdzie się chowasz zimo?
Co to za pomysły?
Spływaj do Dunajca,
A potem do Wisły.

“Jestem wiosna” sł i muz. Halina Sokołowska

Idę, idę, idę prosto do was.
Idę, idę, słońce niosę wam.
Wszystkie śniegi stopię,
Zazielenię wszystkie lasy,
Fiołki oraz bratki,
Patrzcie, dla was mam.
Ref.: Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Patrzcie, jaką piękną suknię mam.
Wiosna, wiosna, jestem wiosna.
Najpiękniejsza z wszystkim dam.

“Hopla! Hopla! Śpiewające Brzdące”

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! (4x)

1. Wskoczył zając do kurnika,
Zebrał jajka do koszyka.
Z nich pisanki zrobił sam
I w ogródku schował nam.

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! (2x)

2. Już pisanki znaleźliśmy,
Były w trawie i wśród liści.
Ozdobimy nimi dom,
Bo pisanki po to są.

Ref. Hopla, hopla, raz i dwa
Skacze zając hopsasa! (4x)

Wiersze:

“Pierwszy Motylek” W. Broniewski

Pierwszy motylek wzleciał nad łąką,
W locie radośnie witał się z słonkiem,
W górze zabłądził w chmurkę i w mgiełkę,
Sfrunął trzepocząc białym skrzydełkiem.
A gdy już dosyć miał tej gonitwy,
Pytał się kwiatków, kiedy rozkwitły.
Pytał się dzieci, kiedy podrosły.
Tak mu upłynął pierwszy dzień wiosny.

“Wielkanocny kurczaczek”

Mówi zając do baranka,
Jaka piękna ta pisanka,
Wtem z jajeczka wyszła kurka,
Nastroszyła swoje piórka,
Teraz biega, głośno krzyczy,
Że wesołych świąt życzy!