Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Grupa Motylki

Tygodniowy plan zajęć:

 • Poniedziałek - mowa ojczysta + zabawy ruchowe
 • Wtorek – aktywność plastyczna + zajęcia umuzykalniające
 • Środa – mowa ojczysta + zabawy matematyczne
 • Czwartek – mowa ojczysta + zajęcia umuzykalniające
 • Piątek – zajęcia plastyczna

Tematy kompleksowe na miesiąc maj

 • KOGO SPOTKAMY W ZOO?
 • IDON’T WORRY- BE HAPPY! WRAŻENIA I UCZUCIA
 • W KRAINIE MUZYKI
 • MOJA RODZINA- MY FAMILY

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc maj

 1. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań czytelniczych, zainteresowań książką,
 2. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji,
 3. Rozbudzanie ciekawości badawczej,
 4. Rozwijanie pomysłowości dzieci,
 5. Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania,
 6. Rozwijanie umiejętności matematycznych- przeliczania, klasyfikacji, kontynuowania rytmów.
 7. Kształtowanie u dzieci umiejętności wnioskowania,
 8. Rozwijanie sprawności manualnych,
 9. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dokładności poprzez dopasowywanie elementów
 10. Kształtowanie umiejętności budowania prostych wypowiedzi.
 11. Rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 12. Rozwijanie logicznego myślenia.
 13. Kształtowanie umiejętności analizy sylabowej.
 14. Rozwijanie umiejętności tanecznych.
 15. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
 16. Kształtowanie poczucia rytmu.
 17. Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
 18. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej nt. Zwierząt egzotycznych oraz miejsca ich zamieszkania (kontynent Afryka).
 19. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć oraz emocji.
 20. Nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami w sposób akceptowany w grupie.
 21. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 22. Poszerzanie zainteresowań muzycznych- poznanie wyglądu i nazw instrumentów.
 23. Uświadamianie konieczności przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
 24. Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
 25. Wyrabianie umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości.
 26. Przełamywanie lęku i stresu przed wystąpieniami przed publicznością podczas akademii przedszkolnych.

Zadania dla rodziców na miesiąc maj

 • 04.05.2021 Proszę o przyniesienie książek/albumów o zwierzętach egzotycznych
 • 19.05.2021 proszę o przyniesienie 3l.- pustej buteleczki po Actimelu, 4l.- puste opakowanie po chusteczkach higienicznych
 • 24.05.2021 proszę o przyniesienie zdjęć z rodzicami

Przewidywane osiągnięcia w maj

Dziecko:

 1. Czuje przynależność do grupy przedszkolnej i do rodziny,
 2. Zapamiętuje wierszyki i piosenki,
 3. Dzieli na sylaby krótkie wyrazy.
 4. Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.
 5. Klasyfikuje przedmioty wg jednej lub więcej cech (przeznaczenia, wielkości, koloru)
 6. Odtwarza układy ruchowe.
 7. Używa języka angielskiego podczas zabawy.
 8. Stara się być samodzielnym przedszkolakiem.
 9. Układa historyjki obrazkowe i je opowiada.
 10. Czerpie radość z zabaw ruchowych i tanecznych.
 11. Przelicza elementy, posługuje się liczebnikami głównymi oraz porządkowymi.
 12. Interesuje się książką.
 13. Eksperymentuje i doświadcza.
 14. Interesuje się przyrodą, rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne oraz miejsca ich zamieszkania (kontynent Afryka).
 15. Rozpoznaje i nazywa uczucia oraz emocje.
 16. Radzi sobie z trudnymi emocjami w sposób akceptowany w grupie.
 17. Rozwija umiejętności radzenia sobie ze strachem.
 18. Poszerza zainteresowania muzyczne- rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.
 19. Wie, jak prawidłowo się zachowywać podczas ważnych uroczystości.
 20. Czuje więź emocjonalną ze swoją rodziną.
 21. Wyrabia umiejętności okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości.
 22. Przełamuje lęk i stres związany z wystąpieniami przed publicznością podczas akademii przedszkolnych.

Piosenki

“Złość to straszny zwierz" P. Rubik

Przyszła Ala do mamusi 
I od progu krzyczy: 
"Nie chcę zupy!" "Nie chcę pizzy!" "Mam już dość słodyczy!" 
Buzia brzydka, nadąsana, 
Nogą tupie głośno, 
Ala nie wie, co się dzieje, 
Lecz walczy z tą złością. 
Refren: Nie wiem, czy wiesz, 
Że złość to straszny zwierz, 
Wyciąga pazury, kły i często bywa zły. x2 
Kasia z Antkiem i Kubusiem, 
Bawią się w najlepsze, 
Wtem podbiega do nich Tymek, 
Złości się: "Ja też chcę!" 
I zabiera samochody, 
I krzyczy okropnie, 
Cała trójka zapłakana, 
Już siedzi przy oknie.

“Wesołe instrumenty” Jolanta Kucharczyk

Gdybym małą trąbkę miał - to bym na tej trąbce grał
Trata tatata, Trata tatata, Trata tatata x2
A gdybym gitarę miał- to bym na gitarze grał
Bimbi rimbim bim, bimbi rimbim bim x2
Gdybym mały flecik miał - to bym na tym flecie grał
Fiju fiju fiu, fiju fiju fiju fiu x2
A gdybym pianino miał - to bym na pianinie grał
Pam param pam pam, pam param pam pam x2
Lecz tylko bębenek mam, więc wciąż na bębenku gram
Bum bumburum bum bum x2

“A ja wolę moją mamę” Majka Jeżowska

Pewnego razu Kinga, spotkała Wikinga
Mieszkał na obrazku,
zrywał się o brzasku
I zwiedzał wielkie morza
I Kindze było go żal
Ref.:A ja wolę moją mamę
Co ma włosy jak atrament
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś
Pewnego dnia Dorota,
znalazła w lesie kota
Wzięła więc go do domu,
zamiast go dać byle komu
I świetnie się bawili
I w zgodzie sobie żyli
Ref.:A ja wolę moją mamę
Co ma włosy jak atrament
Złote oczy jak mój miś
I płakała rano dziś


Wiersze:

Jan Brzechwa


Niedźwiedź

Proszę państwa, oto miś:
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda.
Nie chce podać? A to szkoda.

Żyrafa

Żyrafa tym głownie żyje,
Że w górę wyciąga szyję.
A ja zazdroszczę żyrafie,
Ja nie potrafię.

Do mamy

Prosimy Cię,
Mamciu miła,
Żebyś zawsze się cieszyła.
Ciągle brała nas w objęcia,
Mówiąc do nas: “Moje szczęścia”.
Ciastko z kremem upieczemy,
Do łóżeczka zaniesiemy!
Bo my bardzo Cię kochamy!
Nie ma drugiej takiej mamy!