Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Kadra pedagogiczna

Dyrektor
Ewa Utrata
Nauczyciel Motylki
Ada Resmer-Belska
Nauczyciel Elfy
Ewelina Świs
Personel pomocniczy
Iwona Nowak
Agnieszka Rafalska
Język angielski
Mary Mbuba
Katecheza
Paulina Stefaniak
Rytmika
Piotr Felski
Logopeda
Iwona Agatowska
Szef kuchni
Maria Korzańska