Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Kadra pedagogiczna

Dyrektor
Ewa Utrata
Nauczyciel Motylki
Roksana Utrata
Nauczyciel Elfy
Ewelina Świs
Personel pomocniczy
Iwona Nowak
Julita Piotrowska
Język angielski
Kinga Szulc
Zajęcia komputerowe
Lucyna Kufel
Rytmika
Dominika Roczniak
Logopeda
Monika Nowacka
Szef kuchni
Maria Korzańska