Dobre samopoczucie dzieci w przedszkolu i wzajemne partnerstwo.
Dzieci mają i znają swoje prawa, ale także obowiązki, których przestrzegają.
Nasz absolwent to dziecko wyposażone w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Grupa Elfy

Tygodniowy plan zajęć:

 • Poniedziałek – mowa ojczysta, zestaw ćwiczeń gimnastycznych
 • Wtorek - zajęcia umuzykalniające, aktywność plastyczna
 • Środa - mowa ojczysta, matematyka
 • Czwartek - zajęcia umuzykalniające,aktywność plastyczna
 • Piątek - mowa ojczysta, zestaw ćwiczeń gimnastycznych

Tematy kompleksowe na miesiąc listopad

 • NASZA MAŁA OJCZYZNA.
 • POLSKA MOJA OJCZYZNA.
 • MOJE HOBBY.
 • ULUBIONE ZAJĘCIA.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne na miesiąc listopad

 1. Rozbudzamy zainteresowania historią i tradycjami naszego kraju.
 2. Rozumiemy znaczenie szacunku dla symboli narodowych.
 3. Właściwie zachowujemy się w różnych sytuacjach (uczymy się dobrych manier).
 4. Wzbogacamy słownictwo.
 5. Bierzemy udział w przedstawieniach, uczymy się ról.
 6. Utrwalamy słownictwo w języku angielskim.
 7. Dbamy o higienę, przestrzegamy etapów dokładnego mycia rąk.
 8. Jesteśmy wrażliwi na piękno otaczającej nas przyrody.
 9. Jesteśmy coraz bardziej samodzielni podczas wykonywanych prac.
 10. Poznajemy literę D,d, E,e oraz liczbę 3 i znak =.
 11. Tworzymy kącik patriotyczny, zainteresowań, ciekawych zabawek.
 12. Obchodzimy Dzień Pluszowego Misia,Dzień Wróżek i Wróżbitów, bierzemy udział w Akademii Z Okazji Dnia Niepodległości.

Zadania dla rodziców na miesiąc listopad

 • 09.11.2020 dzieci mogą przynieść książki o naszym kraju
 • 10.11.2020 proszę, aby dzieci tego dnia były ubrane odświętnie z Okazji Dnia Niepodległości (Akademia Przedszkolna)
 • 17.11.2020 proszę,aby dzieci przyniosły przedmioty dotyczące ich zainteresowań (np. książki, piłka, przedmioty związane z tańcem, gimnastyką itd)
 • 25.11.2020 proszę, aby dzieci przyniosły swojego ulubionego misia (mogą go ubrać odświętnie)
 • 26.11.2020 proszę, aby dzieci przyniosły różnego rodzaju butelki i pudełka
 • 30.11.2020 proszę, aby dzieci były przebrane za Wróżki i Wróżbitów:):)

Przewidywane osiągnięcia w listopadzie

Dziecko:

 1. Poznaje pojęcia patriotyzm,wyobraźnia.
 2. Utrwala adres zamieszkania (miejscowość,nazwa ulicy (osiedla), numer domu (bloku, mieszkania).
 3. Rozpoznaje polskie symbole narodowe, rozpoznaje mapę Polski, wskazuje na niej najważniejsze miasta.
 4. Poznaje słowa polskiego hymnu i postawę, którą należy przyjąć podczas jego śpiewania.
 5. Poznaje nazwy kolejnych stolic Polski,rozwija szacunek do własnego kraju.
 6. Rozwija umiejętności swobodnego wypowiadania się na określone tematy.
 7. Czyta globalnie wyrazy. Rozwija umiejętności układania zdań z określonymi wyrażeniami.
 8. Umiejętnie współpracuje w grupie.
 9. Rozbudza zainteresowania przyrodniczo-techniczne.
 10. Rozumie pojęcia zdanie prawdziwe, zdanie fałszywe.
 11. Śpiewa poznane piosenki, recytuje wierszyki,bierze udział w Akademii z Okazji Dnia Niepodległości, Urodzinach Pluszowego Misia oraz Balu Wróżek i Wróżbitów.
 12. Poznaje literę D,d; E,e; U,u oraz liczbę 3 i znak =.
 13. Dokładnie wycina nożyczkami po linii prostej i falistej.

Piosenki

“Nam jesień niestraszna” - sł. Agnieszka Filipkowska, muz. Wojciech Zieliński

Ref. 1: Jak smutno listopad dziś śpiewa... Podsłuchaj:
wiatr świszczy, deszcz siąpi, dzień szary i plucha...
Lecz chociaż świat tonie w kałużach i błocie,
nam jesień niestraszna, nie damy się słocie!
Choć deszcz, atmosfera wciąż u nas wesoła.
Spójrz!Tyle jest hobby ciekawych dokoła!
  1. Tu zbiera się znaczki, słoniki, pocztówki,
magnesy, co trafią na drzwi od lodówki.
Tu stworzysz kolekcję niezwykłych kamieni.
A każdy breloczek w skarb może się zmienić.
Ref: j/w
  2. Z kawałka tektury, bibuły, guzików
tu małych dzieł sztuki wykonasz bez liku.
Malować, wycinać lub lepić coś z gliny
tu możesz bez końca przez długie godziny.
Ref:j/w
  3. Tu płyną melodie, gdy stukasz w klawisze
lub śpiewasz piosenki raz głośniej, raz ciszej.
Na flecie, perkusji czy na ukulele...
By muzykę tworzyć, sposobów jest wiele.

“Mazurek Dąbrowskiego” - sł. Józef Wybicki

Jeszcze Polska nie zginęła, Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, Szablą odbierzemy. 
Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem Złączym się z narodem. 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, Będziem Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, Jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz …
 Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze, Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. 
Marsz, marsz ... 
Już tam ojciec do swej Basi Mówi zapłakany - Słuchaj jeno, pono nasi Biją w tarabany. 
Marsz, marsz ... 

Wiersze:

“Na tle czerwonym- biały orzeł”- A. Torbus

Na tle czerwonym - biały orzeł
To godło kraju, w którym mieszkasz,
to znak, co Polsce towarzyszy
już od prastarych czasów Leszka.
Pierwszą stolicą było Gniezno 
leżące dzisiaj wokół wzgórza,
na którym gniazdo z białym orłem
Leszek przed lat tysiącem ujrzał.
I chociaż później do Krakowa
stolicę król kolejny przeniósł,
to tu kolebka jest Piastowa
i prapoczątek naszych dziejów.

“Katechizm polskiego dziecka”- W.Bełza

-Kto ty jesteś?
Polak mały.
-Jaki znak twój?
Orzeł biały.
-Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
-W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
-Czym ta ziemia?
Mą Ojczyzną.
- Czym zdobyta?
 Krwią i blizną.
-Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
-A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
-Coś ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
-Coś jej winien?
 Oddać życie.